آموزش لباس های کشی و مدرن الگو (نیو تکنیک)

آموزش لباس های کشی و مدرن الگو (نیو تکنیک)

آموزش لباس های کشی و مدرن الگو (نیو تکنیک)

آموزش لباس های کشی و مدرن الگو (نیو تکنیک)
  • رایحه مزون
  • 1398/06/27
  • 0

آموزش لباس های کشی و مدرن الگو (نیو تکنیک)

این الگو مناسب پارچه های ظریف ژرسه و کشی با حداکثر کشش میباشد مانند لاکر (Lycra) که مخصوص لباس شناست.
هر چه کشش پارچه کمتر باشد, الگو به فضای آزاد بیشتری نیاز دارد.