انواع پس دوزی

انواع پس دوزی

پس دوزی یک نوع دوخت با دست می باشد که استفاده ی زیادی در خیاطی دارد، در لباس های مردانه برای شلوارهای پارچه ای بهتر است از این مدل دوخت استفاده کنیم تا کار تمیزتری ارائه دهیم. پارچه های ضخیم پس دوز می شود به این معنی که ابتدا ۳ تا ۵ سانتی متر برای پایین لباس که قرار است پس دوز شود کنار می گذاریم, بعد آن قسمتی که کنار گذاشته ایم را با اتو تا میزنیم, یعنی خط تا می اندازیم سپس دوخت پس دوز(مطابق شکل )میزنیم,پس دوز صحیح به گونه ای است که نباید روی پارچه دوخت ما مشخص باشد.پس روزی یا تودوزی به دوخت هایی اطلاق می شود که برای «تو» گذاشتن لبه آستین، دامن، کت و … استفاده می شود.

انواع پس دوزی
  • رایحه مزون
  • 1400/04/09
  • 0

آموزش پس دوزی 

پس دوزی یک نوع دوخت با دست می باشد که استفاده ی زیادی در خیاطی دارد، در لباس های مردانه برای شلوارهای پارچه ای بهتر است از این مدل دوخت استفاده کنیم تا کار تمیزتری ارائه دهیم.

آموزشگاه خیاطی دراصفهان

پارچه های ضخیم پس دوز می شود به این معنی که ابتدا ۳ تا ۵ سانتی متر برای پایین لباس که قرار است پس دوز شود کنار می گذاریم, بعد آن قسمتی که کنار گذاشته ایم را با اتو تا میزنیم, یعنی خط تا می اندازیم سپس دوخت پس دوز(مطابق شکل )میزنیم,پس دوز صحیح به گونه ای است که نباید روی پارچه دوخت ما مشخص باشد.پس روزی یا تودوزی به دوخت هایی اطلاق می شود که برای «تو» گذاشتن لبه آستین، دامن، کت و … استفاده می شود. 

تودوزی با لایی زانفیکس

لایی زانفیکس را داخل لبه سجاف لباس قرار دهید به طوری که یک سانتیمتر کمتر از لبه سجاف لباس باشد. ( می توانید یک لبه لایی را قبلا به سجاف بدوزید.) آنگاه به آرامی روی آن را اتو کنید. توجه نمایید لایی زانفیکس بیرون از لبه سجاف نباشد؛ زیرا در این صورت به  کف اتو می چسبد و آن را کثیف می کند.

تودوزی با لایی زانفیکس

پیچ (رل)

این نوع دوخت جهت لبه دوزی انواع پارچه های:

و به طور کلی پارچه های لطیف استفاده می شود. لبه پارچه را تاب بدهید و لوله کنید؛ به طوری که که عرض ضخامت قسمت تاب در حدود «2 تا 3 میلیمتر» شود. سپس سوزن را از داخل «تای» پارچه رد کنید و هر بار یک تار از پارچه را بگیرید 

پیچ (رل)

نوع دیگر پیچ رل

لبه این دوخت مانند پیچ (رل) لوله می شود. با سوزن از زمینه کار یک تار پارچه را بگیرید سپس از داخل «تای» پارچه رد کنید تا نخ دوخت کاملا مخفی بماند.

آموزش خیاطی

نوع دیگر پیچ رل 

پس دوزی مخفی

این نوع پس دوزی در مواردی به کار می رود که دوخت نباید از سمت رو یا از سمت پشت لباس دیده شود.اگر این پس دوزی را برای دوخت لبه دامن به کار می برید، در فاصله هر چند بخیه، یک بار آن را محکم کنید. 

پس دوزی مخفی 

این نوع پس دوزی مانند شکل قبلی است . فقط قبل از« تا» کردن لبه دامن، لبه را یک بار چرخ کنید و سپس پس دوزی نمایید.

پس دوزی توام با چرخ (داخل سجاف)

این دوخت در پس دوزی پارچه های پشمی مورد مصرف قرار می گیرد.ابتدا لبه «تو» رفته را در فاصله «نیم سانتیمتری» از لبه پارچه چرخ کنید ( بخیه چرخ معمولی باشد). لبه پارچه را با قیچی زیگزاگ، قیچی  نمایید و مانند شکل پس دوزی کنید. در این روش، نخ پس دوزی شل دوخته می شود. دوخت از روی پارچه مشخص نمی گردد.

آموزش طراحی لباس

پس دوزی توام با چرخ (داخل سجاف)

در این روش مانند شکل قبل عمل کنید. فقط لبه پارچه را با چرخ پاکدوزی نمایید.

پس دوزی توام با چرخ (داخل سجاف)

 پس دوزی زیگزاگ ساده

آموزش پرده دوزی

لبه پارچه را پاکدوزی کنید (در این جا از قیچی زیگزاگ استفاده شده است) . پس از «تو» گذاشتن لبه پارچه، آن را با دقت و از سمت چپ به راست زیگزاگ بزنید. هر بار چند تار از پارچه را بگیرید.

 پس دوزی زیگزاگ ساده

پس دوزی زیگزاگ (داخل سجاف)

این روش مانند زیگزاگ ساده بوده، ولی به صورت مخفی است. توجه کنید که نخ آن را محکم نکشید؛ زیرا، دوخت زیگزاگ نباید در روی پارچه نمایان شود.

رایحه مزون

دوره های آموزشی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.