اهداف آموزشگاه

اهداف آموزشگاه

سایت خیاطی رایحه مزون در راستای گسترش و توسعه هنر خیاطی گام بر می دارد.بر پایه ارائه الگو های خیاطی برای مدل های جدید لباس های زنانه ، بچگانه و حتی مردانه می پردازد.ضمن اینکه برای تسهیل دوخت لباس به صورت سفارشی بر اساس مدل لباس درخواستی و سایز بدن الگو لازم کشیده و ارائه می شود.

اهداف آموزشگاه
  • رایحه مزون
  • 1398/06/28
  • 0

سایت خیاطی رایحه مزون در راستای گسترش و توسعه هنر خیاطی گام بر می دارد.بر پایه ارائه الگو های خیاطی برای مدل های جدید لباس های زنانه ، بچگانه و حتی مردانه می پردازد.ضمن اینکه برای تسهیل دوخت لباس به صورت سفارشی بر اساس مدل لباس درخواستی و سایز بدن الگو لازم کشیده و ارائه می شود.