آموزش بچگانه دوزی

آموزش بچگانه دوزی

آموزش بچگانه دوزی-دوخت لباس بچه گانه از هنرهای جذاب و کاربردی ،در حرفه ی خیاطی می باشد ، همچنین این دوره ی آموزشی بسیار درآمدزاست و از بازار کار خوبی برخوردار می باشد ،به دلیل رشد سریعی که کودکان دارند و جزو گروه های پرمصرف محسوب می شوند.

آموزش بچگانه دوزی
  • رایحه مزون
  • 1398/06/27
  • 0

آموزش بچگانه دوزی

دوخت لباس بچه گانه از هنرهای جذاب و کاربردی ،در حرفه ی خیاطی می باشد ، همچنین این دوره ی آموزشی بسیار درآمدزاست و از بازار کار خوبی برخوردار می باشد ،به دلیل رشد سریعی که کودکان دارند و جزو گروه های پرمصرف محسوب می شوند. 

برای یادگیری دوره ی لباس بچه گانه ،نیاز به پیشنیاز دوره ی نازک دوزی می باشد.

 

پارچه های مناسب مخصوص لباس کودک