برچسب : مهارت

آموزشگاه خیاطی رایحه مزون | آموزشگاه خیاطی در اصفهان

برچسب : مهارت

آموزش نازک دوزی
  • رایحه مزون
  • 1398/07/23
  • 0
آموزش نازک دوزی

آموزش نازک دوزینازکدوزی در واقع به یک فرد مبتدی چگونگی استفاده از ابزار و کار با لوازم الگو سازی و خیاطی آشنا می سازد و ...

بیشتر بخوانید