برچسب : دوخت دکمه

آموزشگاه خیاطی رایحه مزون | آموزشگاه خیاطی در اصفهان

برچسب : دوخت دکمه

آموزش نازک دوزی
  • رایحه مزون
  • 1398/07/23
  • 0
آموزش نازک دوزی

آموزش نازک دوزینازکدوزی در واقع به یک فرد مبتدی چگونگی استفاده از ابزار و کار با لوازم الگو سازی و خیاطی آشنا می سازد و ...

بیشتر بخوانید
مهارت های اصلی خیاطی
  • رایحه مزون
  • 1400/04/14
  • 0
مهارت های اصلی خیاطی

مهارت های اصلی خیاطیآموزشگاه خیاطی در اصفهان،مهارتی که هر خیاط مبتدی باید در مورد آنها اطلاع داشته باشدخیاطی شاید چالش ب...

بیشتر بخوانید